Tổ yến thô loại 3

Tổ yến thô loại 3

- Tổ góc, tổ bể

- Độ ẩm <25%

 

Liên hệ

Số lượng Đặt hàng
  • Chi tiết