NHÀ YẾN MR THỊNH - LỘC SƠN, BẢO LỘC, LÂM ĐỒNG

Địa chỉ : Trần Phú, Bảo Lộc, Lâm Đồng. Diện tích : 5m x 22m, 2 lầu, chuồng cu (cải thiện nhà ở). Ngày đưa vào hoạt động : tháng 9 năm 2015. Tình trạng hiện tại : 220 tổ (tháng 6 năm 2017).

Địa chỉ : Trần Phú, Bảo Lộc, Lâm Đồng. Diện tích : 5m x 22m, 2 lầu, chuồng cu (cải thiện nhà ở). Ngày đưa vào hoạt động : tháng 9 năm 2015. Tình trạng hiện tại : 220 tổ (tháng 6 năm 2017).

Tin liên quan