NHÀ YẾN LỘC THÀNH - BẢO LÂM, LÂM ĐỒNG

Địa chỉ : Lộc Thành, Bảo Lâm, Lâm Đồng. Diện tích : 5m x 16m, 1 trệt, 1 lầu, chuồng cu. Ngày đưa vào hoạt động : tháng 11 năm 2015. Tình trạng hiện tại : 180 tổ.

Địa chỉ : Lộc Thành, Bảo Lâm, Lâm Đồng. Diện tích : 5m x 16m, 1 trệt, 1 lầu, chuồng cu. Ngày đưa vào hoạt động : tháng 11 năm 2015. Tình trạng hiện tại : 180 tổ.

Tin liên quan