Béc phun

Béc phun

- Béc phun sương

- Hạt sương mịn nhuyễn được dùng chủ yếu trong nhà yến

- Độ bềnh cao

Liên hệ :

Số lượng Đặt hàng
  • Chi tiết